Zrównoważony projekt

Chcesz, aby używany przez Ciebie detergent i środek czystości znajdował się w wytrzymałym, ale lekkim pojemniku, który nie pęka, jest szczelny, a jego zawartość jest łatwa w dozowaniu. Wszystkie te kryteria spełniają tworzywa sztuczne.

Jak więc zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych w przypadku naszych produktów? Przemysł intensywnie nad tym pracuje i postawił sobie za cel, aby plastikowe opakowania domowych środków czystości nadawały się do recyklingu, kompostowania lub ponownego użycia, oraz aby do 2025 r. co najmniej 20% ich składników pochodziło z recyklingu.

Trwają również prace nad zaprojektowaniem opakowań z tworzyw sztucznych tak, aby zmniejszyć ich użycie. Na przykład, niektóre butelki mają teraz rękaw z folii, który zawiera wszystkie informacje standardowo umieszczane na etykiecie. Pozwala to na większe wykorzystanie niebarwionego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, ponieważ rękawy takie mogą być projektowane indywidualnie. Innym przykładem ulepszonego projektowania jest niska waga opakowania.

Podejście cyrkularne

W szerszym ujęciu, w podejściu tym chodzi o to, aby zamiast gospodarki liniowej, do której przywykliśmy, w której wytwarzamy rzeczy, używamy ich, a następnie wyrzucamy je, od samego początku projektować produkty tak, aby nie generowały odpadów i zanieczyszczenia. Zmierzamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej), w której wszystkie używane przez nas wyroby z tworzyw sztucznych poddajemy recyklingowi, aby utrzymać je w gospodarce zamiast obciążać nimi środowisko naturalne.

Taka jest wizja stworzonej przez Fundację Ellen MacArthur, globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem New Plastics Economy Global Commitment, która została oficjalnie przyjęta przez Stowarzyszenie A.I.S.E., które reprezentuje branżę w Europie.

Przekaż do recyklingu lub napełnij ponownie

Oprócz wysiłków firm, które starają się projektować swoje opakowania w sposób bardziej zrównoważony, kluczową rolę odgrywają konsumenci, którzy, sortując je i wyrzucając do odpowiedniego pojemnika, pomagają w realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego też zalecamy zachowanie opakowań stałych lub wielokrotnego użytku i, gdy to możliwe, kupowanie zestawów do uzupełniania.

Ich zawartość jest taka sama, a takie postępowanie pozwala generować mniej odpadów kartonowych i/lub z tworzyw sztucznych. Ogólnie rzecz biorąc, aby mądrze sortować, należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnych władz.