Priekšrocības

  • They remove everyday odours and give items a pleasant fragrance.

  • They freshen up your clothes and linens between washes, letting you wash less often and so save energy.

Droša lietošana

  • Sargāt no bērniem.
  • Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļūst acīs, rūpīgi izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens.