Sikker bruk

Rengjøringsprodukter til hjemmet er trygge når de brukes og lagres i henhold til instruksjonene på etiketten. Pass alltid på å lese og følge instruksjonene nøye.


A.I.S.E. har jobbet med produsentene for å utvikle frivillige uttrykk og ikoner til bruk på pakker / flasker med vaskemidler og rengjøringsprodukter. Dette sikrer at alle produsenter kan gi klar og entydig informasjon utover lovens krav.  Disse ikonene er i dag i bruk på mange av de produktene du finner i salg i butikker over hele Europa.

Oppbevares utilgjengelig for barn.


Unngå kontakt med øynene.

Har man fått produktet i øynene, skyll straks grundig med vann.


Vask og tørk hendene etter bruk.


Personer med følsom eller skadet hud må unngå langvarig kontakt med produktet.Må ikke svelges.

 Oppsøk lege hvis produktet svelges


Oppbevar produktet i originalbeholder.


Må ikke blandes med andre produkter.


Luft ut værelset etter bruk.


Påfyll må bare overføres til originalbeholderen.


Håndter produktet med tørre hender.


Lukk lokket ordentlig. *Klikk replaces Click on this safe use icon.


Lukk posen ordentlig.


Ikke stikk hull på eller klipp i produktet.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français