Velkommen til Cleanright Mini Site!

På denne siden vil du finne et bredt spekter av nyttig informasjon om vaskemidler, rengjøringsmidler og vedlikeholdsprodukter for bruk i hjemmet.

Du vil lære om viktige bransjetiltak utviklet for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk. Tiltakene søker å spre beste praksis blant produsenter, og oppmuntre til beste bruk av industriens produkter fra forbrukernes side.

Cleanright er et initiativ fra AISE, organisasjonen som representerer industrien for såpe, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter i Europa, og CEFIC, som representerer kjemisk industri i Europa.

Som industristøttet nettside kan ikke Cleanright  diskutere konkrete merker, men gir informasjon felles for de ulike produktkategoriene. Hensikten med dette nettstedet er å gi deg den informasjonen du trenger for å foreta dine egne informerte avgjørelser, og få de beste resultatene fra produktene dine på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Charteret er et frivillig initiativ fra bransjen som oppfordrer produsenter og forbrukere til  mer bærekraftige rengjøringsmetoder. Du vil gradvis finne Charterets logo på et stort utvalg av rengjøringsprodukter, i første grad vaskemiddel til klær. Finn ut mer her .


Vi håper du vil finne besøket ditt nyttig!

For adgang til full engelsk utgave av Cleanright website klikk her .

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français